Croatian English Italian

Cijene

 

 

1.  PREGLEDI

 

1.1.     Kompletan opći oftalmološki pregled

           500,00

1.2.     Kontrolni pregled

           300,00

1.3.     Pregled subspecijalista (drugo mišljenja)

           700,00

 1.4.    OCT stražnjeg segmenta

           500,00

 1.5.    Kontrolni OCT stražnjeg segmenta

           400,00

 1.6.    Mjerenje očnog tlaka (Goldman)

           100,00

 1.7.    Gonioskopija - analiza očnog kuta

           150,00

1.8.     Vidno polje Octopus (statičko)

           400,00

 1.9.    Biometrija i keratometrija, IOL Master, mjerenje duljine oka i zakrivljenosti rožnice

           200,00

 1.10.  Proštrcavanje suznih kanalića (odrasli)

           200,00

1.11.   Schirmer test I i II - mjerenje količne suza

           75,00

1.12.   Pregled fundusa (očne pozadine) sa lećom od 90 D

           300,00

 1.13.  Pahimetrija – mjerenje debljine rožnice

           200,00

1.14.   Fotografija očne pozadine

           150,00

 1.15.  Uzimanje brisa s pregledom

           600,00 + analiza

1.16.   Analiza patologa za 2 preparata (bakterija + klamidija)

           300,00 + 300,00

 


2.  VJEĐE

 

2.1.     Odstranjivanje ječmenca (hordeolum, halacion)

           1.100,00

2.2.     Odstranjiivanje malih tumora bez potrebe za rekonstrukcijom +PHD

            1.500,00

2.3.     Jednostavno odstranjenje tumora vjeđe pune debljine

           2.500,00

2.4.     Složeno odstranjenje tumora vjeđe pune debljine sa rekonstrukcijom

            6.000,00

2.5.     Ektropij – izvrtanje vjeđe

           4.500,00

 2.6.    Entropij – uvrtanje vjeđa

           4.500,00

2.7.     Ptoza- spuštena vjeđa

            6.000,00

2.8.     Retrakcija –odviše podignuta vjeđa (kod bolesti štitnjače)

           8.000,00

2.9.1.  Lagoftalmus –nemogućnost zatvaranja oka bez ugradnje zlatnog utega

           5.000,00

2.9.2.  Lagoftalmus –nemogućnost zatvaranja oka sa ugradnjom zlatnog utega

           7.500,00

2.10.1 Blefaroplastika  gornje  vjeđe - odstranjivanje viša kože jedne vjeđe

           4.000,00

2.10.2. Blefaroplastika donje vjeđe - odstranjivanje viška kože  jedne vjeđe 

            6.000,00

2.11.1. Aplikacija botulinum toksina

            400,00

2.11.2. Botulinum toksin aplikacija botoks radi estetike

            2.000,00

2.12.    Podizanje obrve jedne strane

            4.000,00

2.13.1  PHD analiza

            500,00

2.13.2  Imunohistologija analiza

            700,00

2.14.    Aplikacija depo- medrola

            150,00

 2.15.   Odstranjivanje ksantelazme (žute nakupine kolesterola) jedne vjeđe

            2.000,00

 2.16.   Elektroepilacija

            1.000,00

2.17.    Privremena tarzorafija

            1.000,00

 2.18.   Trajna tartorafija

            1.200,00

2.19.     Filer 1 ml

             3.200,00

 

 

3. SUZNI SUSTAV

 

3.1.    Sondiranje suznih puteva kod djece (+ opća anestezija)

          4.000,00

3.2.    Dakriocistorinostomija sa ugradnjom silikonskog stenta

           8.000,00

3.3.    Konjunktivodakriocistorinostomija sa ugradnjom Jonesove tube

          12.000,00

3.4.    Rekonstrukcija suznih puteva nakon ozljede (ugriz psa, prometne nesreće) sa ugradnjom silikonskog stenta

          12.000,00

3.5.    Ugrađivanje privremenih zatvarača suznih točkica kod suhog oka

          2.000,00

3.6.    Ugrađivanje trajnih zatvarača suznih točkica kod suhog oka

          3.000,00

3.7.    Proširivanje suznih puteva+ugradnja SRS-a

           4.000,00

3.8.    Operacije na suznoj žlijezdi (podizanje,ciste,biopsija)

          4.000,00

3.9     SRS ugradnja

           2.800,00

 

 

4. OČNA ŠUPLJINA (ORBITA)

 

4.1.    Biopsija tumora orbite

          4.000,00

4.2.    Dekompresija očne šupljine kod bolesti štitnjače (jedna strana)

          10.000,00

4.3.    Operacija dermoidne ciste

           4.000,00

 4.4.    Ugradnja silikonske kuglice u anoftalmičnu orbitu

           10.000,00

 4.5.   Evisceracija sa ugradnjom silikonske kuglice

           12.000,00

 4.6.    Enukleacija sa ugradnjom silikonske kuglice

           15.000,00

 4.7.    Egzenteracija +tkivna obloga

           17.000,00

 4.8.    Ugradnja tkivnih ekspandera kod djece bez oka

           12.000,00

 

 

5. ROŽNICA, SPOJNICA

 

5.1.    Pterigij – prerastanje spojnice preko rožnice (bez transplantacije spojnice)

          2.500,00

 5.2.   Pterigij - prerastanje spojnice preko rožnice (sa transplantacijom spojnice)

           4.500,00

 5.3.    Simblefaron - sraštavanje spojnice

           2.000,00

 5.4.    Subkonjuktivalna aplikacija deksametazona

           150,00

 5.5.    Subkonjuktivalna aplikacija deksametazona i bevacizumaba

           1.800,00

5.6.    Odstranjenje rožničnih šava

           600,00

 5.7.    Konjuktivoplastika

           4.000,00

 5.8.    Jednostavno odstranjenje tumora rožnice /spojnice ( bez rekonstrukcije)

            2.500,00

 5.9.    Složeno odstranjenje tumora spojnice ( sa rekonstrukcijom spojnice)

            6.000,00

5.10.    Aplikacija mitomicina

            3.000,00

5.11.    Odstranjivanje stranog tijela rožnice

            400,00

5.12.    PHD

           500,00

5.13.    Pregled sa uzimanjem brisa

            600,00 + analiza

 5.14.    Analiza patologa za 2 preparata (bakterije + klamidija)

             300,00 + 300,00

 

 

7. OPERACIJE SIVE MRENE

 

7.1.   Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom monofokalne leće

         8.000,00

7.2.   Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom monofokalne asferične leće

          10.000,00

7.3.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom monofokalne torične leće

          12.000,00

7.4.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom multifokalne leće

           15.000,00

7.5.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom multifokalne torične leće

          16.000,00

7.6.    Fakoemulzifikacijom sa ugradnjom Eyhance leće

          12.000,00

7.7.    Fakoemulzifikacija sa ugradnjom Symfony  leće

           14.000,00

7.8.    Fakoemulzifikacija sa ugradnjom Symfony torične leće

           14.500,00

 7.9.    Klasičnom metodom sa ugradnjom tvrde monofokalne intraokularne leće

           6.000,00

 7.10.   YAG kapsulotomija

            700,00

 

 

8. GLAUKOM

 

8.1.    SLT trabekuloplastika

          700,00

8.2.    YAG iridotomija

          700,00

8.3.    Iridektomija

          2.500,00

8.4.    Operacija glaukoma trabekulektomijom

           7.500,00

 8.5.   Operacija glaukoma ugradnjom shunta

           12.000,00

 8.6.    Operacija sive mrene i glaukoma (fakotrabekulektomija)

           14.000,00

 8.7.    Operacija sive mrene i glaukoma sa ugradanjom valvule/shunta

          17.000,00

8.7.    Iridoplastika

          700,00

8.8.    Pahimetrija

          200,00

8.9.    Needling sa 5 fluor uracilom            

          2.500,00

 

 

 

9. POZDINA OKA (DIJABETES, MAKULA)

 

9.1.    Fotokoagulacija mrežnice po tretmanu

          750,00

 9.2.    Parabulbarna aplikacija Kenaloga (triamcinolon)

           300,00

 9.3.    Intravitrealna aplikacija Kenaloga (triamcinolon)

           700,00

 9.4.    Intravitrealna aplikacija Avastina (bevacizumab)

           1.600,00

9.5.    Intravitrealna aplikacija Lucentis (ranibuzumab)

          6.500,00

 9.6.    Intravitrealna aplikacija Eylea (alfibercept)

           6.900.00

 9.7.    Intravitrealna aplikacija Ozurdexa (deksametazon)

           10.000,00

9.8.    Intravitrealna aplikacija Beovue (brolucizumab)

           6.600,00

 

 

10. OSTALI ZAHVATI

 

 

10.1.    Prednja vitrektomija

            8.000,00

10.2.    Repozicija intraokularne leće

            3.000,00

10.3.    Ispiranje lećnih masa

            3.500,00

10.4.    Pupiloplastika

            10.000,00

10.5.    Eksplantacija intraokularne leće

             6.000,00

10.6.    Sekundarna ugradnja intraokularne leće

             4.000,00

 10.7.    Biopsija temorale arterije

             4.000,00

10.8      Iris retraktori

             2.000,00  

 

Cijene su izražene u kunama