Croatian English Italian

Ispiranje lećnih masa

 

                                                                    ispiranje-korteksa

 

 

U slučaju da se prilikom operacije katarakte (sive mrene) ne uspiju odstraniti svi dijelovi sive mrene može se pristupiti naknadom ispiranju lećnih masa. Ovisno o lokalnom nalazu to može se učiniti sa manualnim ispiranjem odnosno sa špricom ili uređajem irigaciju i aspiraciju. Zahvat se izvodi u lokalnoj anseteziji.

 

CIJENA ISPIRANJA LEĆNIH MASA

 

Ispiranje  lećnih masa

500,00 eura 

 

                                            dogovorite