Croatian English Italian

Pregled očne pozadine (90 D leća)

 

                                                                    pregled-ocne-pozadine

 

Metodom indirektne oftalmoskopije liječnik dobiva detaljan uvid u izgled očne pozadine (fundus) Ovom metodom može se detaljno pregledati staklovina, vidni živac, žuta pjega, krvne žile i mrežnica.
Najčešće bolesti radi kojih se radi pregled očne pozadine (fundusa) su : bolesti i degeneracija žute pjege, dijabetička retinopatija, dijabetički makularni edem (oteklina žute pjege kod dijabetesa), glaukom, bolesti staklovine, rupture retine (mrežnice), okluzije (začepljenja) centralne retinalne (mrežnične ) arterije ili vene i uveitis (upala srednje očne ovojnice).

 

KAKO SE IZVODI PREGLED OČNE POZADINE - FUNDUSA ?

Pregled fundusa se izvodi za biomikroskopom uz pomoć leće koju liječnik drži ispred oka koje pregledava. Pregled po jednom oku traje do 1 minutu za vrijeme kojeg pacijent vidi jako svijetlo ispred oka koje se pregledava.

 

CIJENA PREGLEDA FUNDUSA (OČNE POZADINE)

 

Cijena pregleda očne pozadine indirektnom oftalmoloskopijom

50,00 eura 

 

 

                                                    dogovorite