Croatian English Italian

Pahimetrija – mjerenje debljine rožnice

 

 

                                                                    pahimetrija

 

Mjerenje debljine rožnice važan je podatak kod određivanja vrijednosti očnog tlaka, a time i praćenja glaukomskog bolesnika. Naime, ustanovilo se da debljina rožnice utječe na vrijednost očnog tlaka, tako da se danas kao standard uzima izmjereni očni tlak na aplanacionom tonometru ( Goldman) u koju se ukalkulira i debljina rožnice da bi se dobila prava vrijednost očnog tlaka.

 

KAKO SE IZVODI PAHIMTERIJA ?

Uz prethodnu kapljičnu anesteziju oka sonda za mjerenje debljine rožnice se naslanja na rožnicu oka te ubrzo nastaje slikovni prikaz (mapa) debljine rožnice.

 

CIJENA PAHIMETRIJE

 

Cijena pahimetrije -  mjerenje debljine rožnice

30,00 eura 

 

 

                                                    dogovorite