Croatian English Italian

Kontrolni OCT stražnjeg segmenta

 

                                                                     oct

 

Kontrolni OCT stažnjeg segmenta svaka je OCT pretraga nakon prve OCT pretrage u našoj ustanovi.

 

CIJENA KONTROLNOG OCT-a

 

Cijena kontrolnog OCT stražnjeg segmenta oka   

55,00 eura