Croatian English Italian

Vidno polje Octopus

 vidno polje optopol 1000 PTS 1 vidno polje optopol 1000 PTS 2 

 

Vidno polje Octopus 600 najmodernije  je automatizirano vidno polje sa naprednom „software" tehnologijom koja pruža široku, preciznu i ranu dijagnostiku oštećenja vidnog polja. Izuzetno je vrijedna pretraga vidne funkcije kod čitavog niza bolesti vidnog puta, no ponajviše se koristi za dijagnostiku i praćenje glaukoma, upala i vaskularnih bolesti vidnog živca te kompresivnih bolesti mozga.

Odlika ovog tipa vidno polje je to što je opremljeno je programom za "rano" dijagnosticiranje oštećenja vidnog polja kod koji omogućuje postavljanje dijagnoze glaukoma u ranijem stadiju bolesti u usporedbi sa vidnim poljima starije generacije. Također opremljen je programom za praćnje oštetećenja vidnih polja kroz određeni vremenski period kaoi  program za praćenje pažnje i treptanja pacijenta za vrijeme pretrage

 

CIJENA

 

Cijena vidnog polja Octopus

55,00 eura